Z tego artykułu dowiesz się, jak stworzyć aplikację mobilną, z czego powinna składać się każda aplikacja mobilna, jaką rolę pełni aplikacja mobilna w ekosystemie marki oraz o czym warto pamiętać, planując wdrożenie aplikacji mobilnej.

Artykuł jest wypowiedzią Igora Pietrzaka w ramach jego uczestnictwa w #NocInnowacji, organizowanej w ramach ogólnopolskiego Digital Festiwal 2021. Rozmowa odbyła się dnia 09.10.2021, o godzinie 21:00.

1. Z czego powinna się składać każda aplikacja mobilna?

Każda aplikacja mobilna powinna przede wszystkim działać. Dalej powinna działać w miarę szybko, możliwie na jak największej ilości urządzeń mobilnych. Bardzo istotne jest również, aby aplikacja mobilna była kompatybilna z różnymi wersjami systemów operacyjnych.

Intuicyjny interfejs jest również jednym z must have w przypadku aplikacji mobilnych. Jeśli Użytkownik nie będzie wiedział, jak się w danej aplikacji mobilnej poruszać, to ją po prostu porzuci lub od razu odinstaluje.

2. W jakich obszarach działalności biznesowej mogą być wykorzystywane aplikacje mobilne? Czy jest to tylko marketing?

Aplikacje mobilne mogą być wykorzystywane w kilku obszarach w firmie oraz pełnić różne funkcje. Oprócz sfery marketingowej, aplikacje mobilne wykorzystywane są do zarządzania procesami biznesowymi, procesami HR-owymi, zarządzania projektami oraz do komunikacji wewnątrz firmy. Dedykowana aplikacja mobilna może wesprzeć i usprawnić każdy proces, który odbywa się wewnątrz firmy lub danej organizacji.

Aplikacja mobilna to świetne narzędzie również do budowania oraz rozwoju wizerunku firmy. Poprzez odpowiednio zaprojektowane ścieżki użytkownika, funkcjonalności angażujące, a nawet różnego rodzaju gry, dana firma jest w stanie sprawnie poszerzać grono swoich odbiorców i dalej Klientów.

3. Aplikacja mobilna jako produkt, aplikacja mobilna jako element wspierający wizerunek marki. W jaki sposób firmy patrzą na tworzone aplikacje mobilne?

Aplikacja mobilna może spełniać kilka ról:

  • Rola wizerunkowa (przykład Aplikacja mobilna Ambra Kocham Wino)
  • Rola sprzedażowa (przykład Aplikacja mobilna Zalando)
  • Rola wspierająca procesy (przykład Aplikacja mobilna Slack)
  • Rola hybrydowa (przykład Aplikacja mobilna Delikatesy Centrum)

4. Czy każda aplikacja mobilna wpływa na sprzedaż w firmie?

Nie każda aplikacja mobilna wpływa bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży w firmie. Natomiast zakładając, że Aplikacje mobilne, których rolą w firmie jest optymalizacja procesów wewnętrznych, działają poprawnie i pozytywnie wpływają na oszczędność czasu, finansów oraz usprawniają pewne procesy, koniec końców mają pośredni wpływ na lepsze wyniki końcowe firmy.

5. Personalizacja czy optymalizacja — co jest ważniejsze w tworzeniu aplikacji mobilnych?

Ważniejsza jest optymalizacja, bez której aplikacja może nie działać poprawnie. W zakres optymalizacji wchodzą testy użyteczności, badania fokusowe, analiza ilościowa oraz wymyślanie nowych akcji specjalnych, oraz funkcjonalności mających na celu pozyskiwanie nowych użytkowników.

Personalizacja w aplikacjach mobilnych sprawia, że użytkownicy lepiej czują się w ich obrębie. Personalizacja może być realizowana poprzez możliwość wyboru przez użytkowników rodzajów informacji, jakie są wyświetlane oraz użytkownik może mieć wpływ na to, jak wygląda interfejs użytkownika, przykładowo, czy ma być jasny, czy ciemny. Podczas tworzenia nowej aplikacji mobilnej warto zaplanować procesy personalizacji, gdyż wpłynie to bardzo pozytywnie na odbiór aplikacji oraz zwiększy konwersję. 

6. Jaka jest podstawowa korzyść dla Klienta wynikająca z korzystania z aplikacji mobilnej?

Są trzy podstawowe korzyści dla Klienta, wynikające z korzystania z aplikacji mobilnej. 

Poczucie spełnienia wizerunkowego, lifestylowego poprzez bliskość z filozofią marki, z którą klient chce się utożsamiać. 

Oszczędność czasu — dzięki aplikacjom mobilnym zdobywamy potrzebną wiedzę o wiele szybciej.

Oszczędność pieniędzy — poprzez udział w różnych programach lojalnościowych lub korzystanie z ofert specjalnych.

Igor Pietrzak podczas Nocy Innowacji 2021
Igor Pietrzak podczas Nocy Innowacji 2021.

Największą korzyścią dla Klienta jest poczucie spełnienia wizerunkowego, lifestylowego poprzez bliskość z filozofią marki, z którą klient chce się utożsamiać. 

7. Jakie są największe wyzwania w tworzeniu aplikacji mobilnej?

Największym wyzwaniem w tworzeniu aplikacji mobilnej z punktu widzenia właściciela aplikacji jest wysoki koszt wyprodukowania aplikacji, późniejsze utrzymywanie zespołu rozwojowego IT oraz marketingowego.

Największym wyzwaniem w tworzeniu aplikacji mobilnej z punktu zespołu produkcyjnego jest prawidłowa identyfikacja i zrozumienie potrzeb grupy docelowej, dla której powstaje aplikacja.

8. Jakie są najpopularniejsze błędy w tworzeniu aplikacji mobilnej?

Największymi błędami w tworzeniu aplikacji mobilnych są:

Brak świadomości, że Aplikacja to żywy organizm, który wymaga stałego rozwoju i optymalizacji. 

Zła identyfikacja i zrozumienie potrzeb grupy docelowej, dla której powstaje aplikacja. 

Brak świadomości procesów zachodzących wewnątrz aplikacji po jej opublikowaniu.

9. Jakie są dobre praktyki tworzenia aplikacji mobilnych?

Wyodrębniamy różne fazy podczas tworzenia aplikacji mobilnej. W The Humans bazujemy na swoim autorskim modelu projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych.

Model ten charakteryzuje się przechodzeniem przez kolejne etapy od ogółu do szczegółu. Nasza metodologia może być realizowana w formie Agile oraz Waterfall. Poniższy schemat prezentuje jej podstawowe założenia.

Metoda budowy aplikacji mobilnej w The Humans

10. Najważniejsza cecha każdej aplikacji mobilnej to…

Na pierwszym miejscu jest to responsywność. Należy upewnić się, że aplikacja działa poprawnie na danym urządzeniu. 

Kolejna jest intuicyjność. Interfejs musi być zrozumiały dla naszej grupy docelowej. 

W końcu jest to funkcja aplikacji. Powód, dla którego użytkownik spędzi swój cenny czas na używaniu jej. 

11. Gdzie szukać pomysłów na rozwiązania wdrażane w aplikacjach mobilnych?

Należy zacząć od wyczerpującego researchu w źródłach internetowych. Wśród nich warto zwrócić uwagę na portale typu Behance i Pinterest, gdzie doskonale widać wszelkie trendy. Dużo informacji uzyskamy ze sklepów z aplikacjami dla iOS oraz Android. Przeglądanie list polecanych aplikacji pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb, nisz oraz pomoże przy ocenie nasycenia rynku. 

12. Czy są już przewidywane jakieś trendy na rok 2022 związane z tworzeniem aplikacji mobilnych? Jeśli tak — jakie?

Wielozadaniowość zdaje się silnie wybijać na pierwsze miejsce listy przyszłorocznych trendów. Typowym przykładem aplikacji łączącej role wizerunkowe, sprzedażowe, która mocno angażuje użytkowników, jest WeChat, wydana na rynku chińskim. Można w niej zrobić w zasadzie wszystko. 

Kolejny trend to algorytmy weryfikujące fake newsy w aplikacjach social media. Po ostatnich informacjach dotyczących wpływu portali internetowych wygląda na to, że prezentowanie wiarygodnych danych będzie ważne w 2022.

Jeśli chodzi o nowy krok w tworzeniu interfejsów, to zdaje się, że aplikacje będą odchodzić od manualnego nawigowania. Czynności takie jak logowanie poprzez hasło zostaną zastąpione usługą FaceID. Nawigowanie głosowe zostanie wykorzystane na przykład do wypełniania formularzy danymi, a struktury Internet of things do zarządzania naszymi domami, które są wyposażone w coraz więcej urządzeń z dostępem do sieci.

W przyszłym roku personalizacja w aplikacjach pójdzie o krok dalej. Preferencje użytkownika będą dotyczyć nie tylko wyglądu interfejsu oraz prezentowanych informacji, ale algorytmy odpowiedzialne za dopasowanie treści do naszych preferencji będą jeszcze bardziej wyrafinowane. Na podstawie różnych danych o użytkownikach, aplikacje będą w stanie zdecydowanie bardziej precyzyjnie dobierać treści do preferencji użytkowników.