Z tego artykułu dowiesz się jak prawidłowo przeprowadzić i zorganizować optymalizację aplikacji mobilnej, tak aby jej efektem było zwiększenie wyników ilościowych, zarówno tych pod kątem ilości pobrań, zdobycia aktywnych nowych aktywnych użytkowników jak i poprawić wyniki sprzedażowe.

Warto optymalizować

Aplikacje mobilne pozostawione same sobie umierają powolną śmiercią. Wraz ze zmieniającymi się trendami w technologiach, urządzeniach oraz sposobie korzystania z nich, zmienia się również postrzeganie aplikacji mobilnych przez ich użytkowników. Stają się oni coraz bardziej wymagający, przyzwyczajeni do pewnych standardów, które wyznaczane są przez największych graczy w digital biznesie. Bez odpowiedniej, stałej optymalizacji aplikacji mobilnej, nie tylko pod kątem marketingowym, wizerunkowym, ale również funkcjonalno-użytkowym – Twoja aplikacja mobilna będzie umierać.

Bez odpowiedniej, stałej pracy rozwojowej nad aplikacją, będzie ona powoli umierać.

Zaczynamy od fundamentów / Faza Discovery

Niezależnie od tego, czy prowadzisz już działania związane z optymalizacją aplikacji (i nie przynoszą one oczekiwanego efektu) czy dopiero zaczynasz optymalizować swój produkt – zawsze należy zacząć od fundamentów. Według mnie i metodyki, z której korzystamy w The Humans, w każdym z powyższych wariantów należy bardzo skrupulatnie określić podstawowe parametry, takie jak cel nadrzędny aplikacji, segmenty Klientów (wynikające z faktycznych danych ilościowych), zbudowanie person pod każdy z segmentów, precyzyjne określenie bolączek oraz potrzeb tychże person w kontekście przedmiotu naszej działalności. Dalej ważnym elementem jest stworzenie propozycji rozwiązań funkcjonalnych, contentowych bezpośrednio w odniesieniu do bolączek i potrzeb person, innymi słowy content mapping. Jeśli Tobie lub Twojej grupie projektowej uda się przygotować i opracować powyższe zagadnienia, to wówczas dysponujesz odpowiednią wiedzą podstawową do dalszych działań optymalizacyjnych. 

Warto jest podjąć współpracę z zewnętrznymi specjalistami UX, aby dokonali niezależnej weryfikacji danych fundamentalnych. Często okazuje się, że niewłaściwa segregacja klientów niesie za sobą lawinę problemów w dalszych etapach optymalizacji aplikacji mobilnej.

Warsztaty badawcze

Bardzo istotne z naszego punktu widzenia jest zdobycie możliwie jak najwięcej realnych potwierdzeń naszych założeń. Służą nam do tego różnego rodzaju badania i analizy ilościowe (zazwyczaj wykorzystywane pod kątem analiz finansowo-biznesowych oraz segmentacji klientów pod kątem ich występowania, zwyczajów zakupowych) oraz badaniawarsztaty jakościowe. Te ostatnie w przypadku optymalizacji istniejącej aplikacji mobilnej są według mnie kluczowe. Podczas warsztatu badawczego (lub serii warsztatów) zorganizowanego dla reprezentantów grupy docelowej mamy możliwość zebrania niezbędnych insightów bezpośrednio od naszych odbiorców. Identyfikacja faktycznych bolączek oraz potrzeb będzie nie tylko cenną wiedzą, potwierdzającą lub obalającą nasze wcześniejsze założenia, ale również źródłem inspiracji do opracowywania angażujących akcji wspierających rozwój aplikacji mobilnej.

Jeśli formuła, czas i budżet warsztatów badawczych na grupie docelowej na to pozwalają, warto również w trakcie ich trwania wyodrębnić przestrzeń na dokonanie testów wybranych ścieżek aplikacji mobilnej. Podczas testów będziemy mieli okazję sprawdzić, jak persony poruszają się po aplikacji, czy coś sprawia im problemy lub po prostu czy rozwiązują poszczególne zadania badawcze prawidłowo.

Wybór funkcji pod kątem możliwości biznesowych i technologicznych

Kiedy jesteśmy już po fazie discovery, czyli określeniu fundamentalnych założeń naszej aplikacji takich jak cel, segmentacja klientów, potrzeby person i cały ten zbiór został przefiltrowany przez badania ilościowe i jakościowe, teraz czeka nas praca nieco bardziej kreatywna. Uzupełniamy content mapping o nasze propozycje funkcyjne, contentowe, a także pomysły na efektywne akcje specjalne, dedykowane potrzebom danej grupy docelowej. Mając już cały zbiór informacji oraz drogowskazów, jedyne co nam pozostaje to wybór spośród nich tych, które są możliwe do wdrożenia z punktu widzenia biznesowego, finansowego, technologicznego oraz czasowego. Jeśli cała faza discovery była przeprowadzona przez zewnętrznego partnera UX, jest ona zazwyczaj podsumowana w Raporcie UX, który w przejrzysty sposób bilansuje cały zakres założeń optymalizacyjnych.

Produkcja

Produkcja w procesie optymalizacji aplikacji mobilnej składa się z kilku oczywistych elementów, takich jak opracowanie ścieżek użytkownika, makiet UX oraz projektów UI. Makiety UX często warto stworzyć w interaktywny sposób, tak aby już na tym etapie możliwe było przeprowadzenie testów użyteczności na kilku reprezentantach grupy docelowej. Podczas testów proponowanych rozwiązań mamy okazję sprawdzić, czy są one zrozumiałe i rozwiązują wcześniej określone potrzeby. W The Humans korzystamy z kilku różnych narzędzi do projektowania makiet UX, są to aplikacje takie jak Figma, Axure RP, Sketch, Proto.io, Adobe XD – korzystamy z nich w zależności od preferencji Klienta lub specyfiki danego projektu. Podczas projektowania nowych rozwiązań w aplikacji pod kątem jej optymalizacji warto również zadbać o mikroanimacje. Wszystkie elementy animacyjne, przejścia między kontekstami różnych widoków projektujemy w After Effects. Narzędzie to daje nieograniczone możliwości animacji poszczególnych elementów. 

Utrzymanie i rozwój

Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja aplikacji mobilnej, praca nad nią się nie kończy. Jednak posiadając wiedzę o tym, kim są nasi klienci i czego potrzebują, wiedzę popartą badaniami, jesteśmy w stanie lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki zewnętrzne, takie jak np. nowe możliwości technologiczne smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Każda aplikacja mobilna nastawiona na pozyskiwanie nowych użytkowników powinna mieć jasno określony zestaw różnych narzędzi oraz akcji angażujących na najbliższe 12 miesięcy wprzód. Daje to możliwość cyklicznego sprawdzania, które z nich sprawdzają się najlepiej.

Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze modelowe przejście przez wszystkie elementy optymalizacji UX są możliwe. Wymagają one czasu oraz są sporą inwestycją. Niemniej z mojego doświadczenia wynika, że inwestycja ta bardzo szybko się zwraca. Każda modelowa optymalizacja aplikacji mobilnej, w której brałem udział (lub o której słyszałem) przynosi ponadprzeciętne efekty. Posłużę się tutaj świeżym przykładem z podwórka The Humans. Optymalizacja UX, którą przeprowadziliśmy kompleksowo dla aplikacji Delikatesy Centrum oraz akcje specjalne, w których bierzemy cyklicznie udział z naszym partnerem Agencją Creative Flow, przełożyły się do tej pory na wzrost pobrań aplikacji o ponad milion. 

Warto przeprowadzać modelową optymalizację UX aplikacji mobilnych. Modelową czyli taką, która uwzględnia badania ilościowe i jakościowe, testy na grupach docelowych. Rezygnując z przeprowadzenia badań w mojej ocenie rezygnujemy z gwarantowanych dobrych wyników aplikacji mobilnej.