Badania.

Nasza metodologia.

Realizujemy wyspecjalizowane Badania UX. Metodologię naszego działania można określić jako analityczno-poznawcze podejście do zagadnień związanych zarówno z użytecznością, jak i kreacją. Korzystając z narzędzi wywodzących się w linii prostej z dziedzin takich jak psychologia czy socjologia, uzupełniając je o wnioski płynące z danych ilościowych, tworzymy rozwiązania odpowiadające potrzebom klientów dowolnej grupy docelowej.

Całość działań związanych z analizą i optymalizacją procesów digitalowych opieramy o trzy główne segmenty:

 • analiza ekspercka
 • dane ilościowe obecnej formy badanego bytu
 • badania jakościowe.

Analiza ekspercka opiera się na określeniu celu, jaki realizować ma badany byt. To analiza architektury informacji, procesów zachodzących w ramach rozwiązania, analiza ścieżek użytkownika. Wynikiem analizy jest zbiór rekomendacji wynikający z obowiązujących standardów.

Dane ilościowe dostarczają nam wiedzy zarówno o grupie użytkowników, jak i o obszarach, które są najchętniej lub najmniej chętnie użytkowane. Dodatkowo dane te mogą dostarczyć nam wiedzy o tym, które sekcje sprawiają użytkownikom potencjalne problemy. 

Do realizacji badań jakościowych procesów digitalowych wykorzystujemy opracowaną przez nas metodę, będącą swoistym połączeniem zogniskowanego wywiadu grupowego (focus) i warsztatu. Posiadając wiedzę wynikającą z realizacji poprzednich dwóch etapów analizy, profilujemy i moderujemy spotkania w odpowiedni sposób, uzyskując ostatni brakujący element, czyli insight konsumenta / użytkownika. 

Badania UX realizujemy przy wsparciu metodologicznym specjalistów z zakresu socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

1. Przygotowanie badań UX.

Opracujemy komplet narzędzi badawczych.

Badania ilościowe:

 • sformułowanie kwestionariuszy ankiet.

Badania jakościowe:

 • sformułowanie kompletu dyspozycji do wywiadów swobodnych (IDI) 
 • sformułowanie scenariuszy zogniskowanych wywiadów grupowych (focus).

2. Realizowanie badania UX.

Podejmiemy się koordynacji działań związanych z realizacją badania, bez względu na wybraną formę.

Badania ilościowe:

 • Badania kwestionariuszowe, CATI, CAWI, CASI, CAPI, PAPI.

Badania jakościowe:

 • prowadzenie moderacji lub koordynacja prac i szkolenie moderatorów przy badaniach focusowych i wywiadach swobodnych.

3. Opracowanie wyników badań UX

Opracujemy wyniki badań, formułując wyczerpujący raport zawierający wnioski oraz w razie potrzeby zbiór rekomendacji.

Badania ilościowe i jakościowe:

 • Format raportu jest indywidualnie ustalany z Klientem.  

Wykorzystujemy Eyetracking.

Technologia w procesie badawczym

Badania eyetrackingowe są ciekawym uzupełnieniem opisanego powyżej procesu. Jeżeli przestrzeń projektu pozwala na ich wykonanie, zawsze zachęcamy do ich przeprowadzenia.

Okulary dają możliwość zbadania różnego rodzaju ścieżek i procesów, występujących zarówno online, jak i w życiu codziennym klientów. Możemy ustalić, na które elementy komunikacji zwracają uwagę, a które są pomijane.

Wynik tego typu badań dostarcza informacji o reakcjach, których badani często nie są nawet świadomi. Chwilowe spojrzenie na element, poszukiwanie wzrokiem elementu w konkretnej części ekranu – wnioski bywają zaskakujące.

Zacznijmy pracę nad Twoim projektem

Interesuje mnie

Stworzenie / optymalizacja aplikacji moblinej lub systemu dedykowanego

Interesuje mnie

Stworzenie serwisu lub materiałów do kampanii

Interesuje mnie

Stała obsługa marketingowa

 • Lotos
 • Orange
 • Eurocash Delikatesy Centrum
 • Ambra Kocham Wino
 • Grupa Żywiec
 • Clariant
 • Makro